I.S.P.S. Security hondenbrigade

Hondengeleider is een gespecialiseerde richting binnen de productgroep veiligheid & beveiliging en kenmerkt zich door een professionele blik en passie voor het werken met honden.Dankzij de zeer goed ontwikkelde zintuigen van de hond in combinatie met zijn geleider zijn ze van grote waarde in de beveiligingsbranche.Elke combinatie is gecertificeerd volgens de eisen voor de richting waarin zij werken.
Onze teams werken nauw samen met de lokale politie en ondersteunen indien nodig hun diensten. Binnen onze K9-eenheid beschikken wij niet alleen over surveillancehonden, maar ook over detectiehonden.

Onze Explosieve Detectie Hondengeleiders zijn Europees gecertificeerde Bomverkenners IED particuliere sector. Een team van EDD (Explosievendetectie) bestaat altijd uit twee geleiders en één gecertificeerde explosievendetectiehond.

Surveillancehonden teams

Onze gecertificeerde surveillancehonden teams zijn niet enkel bij evenementen een grote troef maar zeker ook voor het beveiligen van gebouwen. Niet alleen overdag maar zeker ook tijdens de nachtelijke uren zorgen zij voor de veiligheid en beveiliging van de locatie.

Dankzij de uitstekende zintuigen van de honden is een team van mens en hond tijdens deze diensten van grote waarde.
Een goed opgeleid team van hond en geleider kan snel de inzet van 2 beveiligers vervangen en ingezet worden door:

 • Mobiele surveillance,
 • Sport evenementen,
 • Faillissementen en beslagleggingen,
 • Bouw-, sloop- en renovatieprojecten
Maar zeker ook is de inzet van onze teams van grote waarde bij een hoger risico, zoals:
 • Preventieve observaties, bijvoorbeeld vermoedens van diefstal,
 • Faillissementen en beslagleggingen met mogelijke escalaties,
 • Sneller opsporen en lokaliseren van ongewenst bezoek door gebruik te maken van de zintuigen van de hond,
 • Zorg voor veiligheid en het beveiligen van personen, de familie en hun huizen met een verhoogd risico van welke aard dan ook (criminele aard zijn uitgesloten). Hiervoor hebben wij specialisten waaronder een speciaal opgeleide diensthond (CPDH)

Bovenstaande zijn slechts enkele voorbeelden voor het gebruik van onze diensthonden teams.
kane-new.jpg

Plaats delict (PD) detectie honden

Image

Detectiehonden worden wereldwijd ook op een plaats delict ingezet om bewijsmateriaal te identificeren.
De ervaringen en testresultaten geven aan dat het reuksysteem van deze Plaats Delict Detectiehonden (PDD) gevoeliger is dan de huidige wetenschappelijke instrumenten.

Het is aangetoond dat de meeste Plaats Delict Detectiehonden na meerdere wasbeurten zelfs de kleinste specifieke sporen kunnen detecteren. Vergeleken met de huidige wetenschappelijke instrumenten kan hetzelfde worden gedaan, maar slechts maximaal twee of minder wasbeurten.

Deze ervaringen en tests geven aan dat het reukvermogen van deze honden waardevolle informatie kan opleveren. Waardevolle informatie die bij vooronderzoek over het hoofd kan worden gezien. Vooral daar waar chemische tests niet geschikt of zelfs onmogelijk zijn. Dit benadrukt het waardevolle gebruik van deze speciaal getrainde detectiehonden op een plaats delict met een verhoogde gevoeligheid voor specifieke sporen.

Bewijsmateriaal dat ter plaatse is verzameld, kan later verder worden geanalyseerd om een grotere bewijskracht te verkrijgen.

Narcotica Detectiehonden teams

Onze Narcotica detectiehonden zijn speciaal opgeleid om verschillende geestverruimende stoffen te lokaliseren en hun geleider te waarschuwen voor de aanwezigheid van deze stoffen.

Hierbij denken wij onder meer aan de inzet bij:

 • Scholen,
 • Transportbedrijven,
 • Sport clubs,
 • Overheidsinstellingen,
 • Particuliere instellingen,
 • Diverse binnen- en buitenevenementen,
Image

Explosieven Detectiehonden teams

gripp-12.jpg

Helaas komt het steeds vaker voor dat mensen om welke reden dan ook hun ongenoegen kenbaar proberen te maken door een geïmproviseerd explosief te plaatsen.
Een pakket, vracht, voertuigen, particuliere en publieke instellingen zijn enkele van de kwetsbare locaties waar regelmatig een bommelding wordt voorkomen.

De specialisatie die het werken met deze speciaal opgeleide teams met zich meebrengt, stelt ook civiele bedrijven in staat deze taak uit te voeren.

Onze gecertificeerde Explosieven Detectie Teams kunnen worden ingezet bij:

 • Preventief zoeken naar geïmproviseerde explosieven (bomb checks);
 • Preventieve zoeken naar vuurwerk, wapens en/of munitie;
 • Preventieve controles van ladingen bij lucht-/zeehavens