Persoonsbeveiliging

"Close Protection Officer"

Lid van

International Bodyguard & Security Services Association (IBSSA)

Persoonsbeveiliging met diensthond

30 jaar ervaring in hoog risico


De vraag naar een goed opgeleide Close Protection Officers groeit met de dag.

Steeds prominentere figuren, waaronder kunstenaars, raadsleden, bestuursleden, maar ook hun families, zijn het doelwit van criminelen. Als gevolg hiervan neemt de vraag naar persoonlijke bescherming toe. Ook niet-bedrijfsgerelateerde personen schakelen steeds vaker onze specialist in voor deze gespecialiseerde dienst.

Adequaat, attent, alert en onopvallend.
Dit is de beste omschrijving voor onze aanpak om mensen te beschermen te beschrijven. Ons team van Close Protection Officers is, naast het vereiste Nederlandse certificaat en ruime Nationale en Internationale ervaring, in het bezit van een IBSSA certificaat.
Dit certificaat is Internationaal erkend en geeft aan dat de Close Protection Officer een volledige opleiding heeft gevolgd waarin zij zowel de Nationale als de Internationale trainingen heeft behaald.
Niet alleen hebben zij de opleiding en training afgerond, maar door hun ervaringen en bijscholing zijn zij tevens trainer van vele Close Protection Officers en hebben zij hun sporen, Nationaal en Internationaal, de afgelopen 30 jaar ruimschoots verdiend.

IBSSA is de toonaangevende internationale opleiding op het gebied van persoonlijke beveiliging (Close Protection Specialist) met activiteiten in meer dan 111 landen verspreid over de hele wereld.
In tegenstelling tot een enkele theoretische opleiding in Nederland voor Close Protection Officers kent de strenge opleiding van de IBSSA een theoretisch en een praktijkgedeelte dat in binnen- en buitenland wordt gegeven.

International Security & Protection Services, kan als lid van de IBSSA Hongarije en Nederland haar diensten aanbieden met hoogopgeleide Close Protection Officers.
Onze CPO's kunnen nationaal en internationaal voor u klaar staan.

Extra aanvulling op onze Close Protection Specialists (CPDH)

Naast de Close Protection Specialists zijn een aantal van onze specialisten in het bezit van een aanvulling op dit specifieke specialisme. Er zijn verschillende mogelijkheden, die wij na een risicoanalyse bespreken met onze “toekomstige” opdrachtgevers.
Twee van onze Close Protection Specialists hebben binnen deze bijzondere dienst hun positie verdiend als CPO en als CPDH.

Meer informatie over deze specialistische dienstverlening en de aanvulling kunt u contact opnemen door middel van ons contactformulier.


De minister kan niet meer alleen op de fiets naar het Binnenhof en de miljonairsvrouw winkelt onder begeleiding. De "bodyguard" rukt op.

Zeven aspirant persoonsbeveiligers (PB) turen met strakke blikken over de parkeerplaats. Terwijl vijf van hen strategisch staan opgesteld, zodat ze hun sector van de omgeving in de gaten kunnen houden, begeleiden de teamcaptain en de aspirant persoonsbeveiliger hun cliënt naar de voertuig.

Halverwege rent een agressieve man schreeuwend op hem af. "Wat mot jij hier?"  De grote, lange aspirant persoonsbeveiliger draait zich om en weert de aanvaller af, terwijl de andere aspirant persoonsbeveiligers pas na enige aarzeling toesnellen om hem te helpen. 'Wat hebben we nu geleerd?' Dhr Huizinga, de docent van ruim 150 persoonsbeveiligers, is kwaad.

De aanval kwam misschien onverwacht, maar ze hadden veel eerder moeten ingrijpen. 'Het is de taak van aspirant B', zegt hij met de stem van een teleurgestelde schoolmeester, "om de cliënt zo snel mogelijk veilig naar de auto leiden. Niet hij, maar de anderen hadden de aanvaller tegen moeten houden. Maar jullie staan er met zijn allen naar te kijken, in plaats van de fout te herstellen en snel de bescherming van de cliënt over te nemen van aspirant B".

De in- en uitstapprocedure moet over van Dhr Huizinga, zelf ooit een tijdje lijfwacht van onder andere Pim Fortuyn en van de Amerikaanse oud vice-president Al Gore en vele andere bekende en onbekende cliënten.

In bovenstaande situatie werd de cliënt gespeeld door de fotograaf van Intermediair en de aanvaller door Dhr X. Het is een oefening, maar de aspirant persoonsbeveiligers worden stevig aangepakt.


Grotere vraag naar beveiliging:

Medelijden is niet nodig. Het is veelzijdig werk en een gediplomeerde persoonsbeveiliger word goed betaald voor het risico hij/zij op zich neemt. Bovendien zijn de juist persoonsbeveiligers vrijwel zeker van een baan. De vraag naar persoonsbeveiliging stijgt namelijk explosief.  Hoeveel persoonsbeveiligers er precies rondlopen, is onbekend.
Er zijn in ieder geval enkele tientallen bedrijven die het aanbieden, die overigens lang niet allemaal beveiligers met het keurmerk van het ministerie van Justitie leveren.

International Security & Protection Services levert Nationaal en Internationaal, enkel gediplomeerde en ervaren persoonsbeveiligers.

Bestuurders van multinationals, bekende persoonlijkheden en vermogende laten zich steeds vaker bewaken. Recente gebeurtenissen, zoals de ontvoering van een telg uit de familie T, en de aanval op Roel Pieper, en wie kent de ontvoering van Dhr Heineken niet, zijn aanleiding voor veel bekende en onbekende vermogende die zich nog niet lieten bewaken om toch maatregelen te nemen.
Ook al kost het ze duizenden euro's per maand, aan eventueel losgeld zijn ze nog altijd meer kwijt. Er wordt niet alleen meer bewaakt, maar ook intensiever. De gediplomeerde persoonsbeveiligers zijn naar eigen zeggen in Nederland niet standaard uitgerust met vuurwapens. In Nederland is het verboden zonder de juiste vergunningen wapendragend te werken. Verder wordt bijna alles uit de kast gehaald. Dhr X liet zelfs bij een van zijn 'Quote-500 klanten' een ontvoering van de kinderen in scène zetten om de bewaking te testen. Met toestemming van de ouders, maar zonder dat hun kroost het wist.


Bron: Intermediair 2003