Red Teaming


Red Teaming
is een methodiek die is ontwikkeld tot een uitstekende methode om naar bestaande structuren, methodes en systemen binnen een organisatie te kijken en deze te toetsen vanuit het perspectief van de tegenstander.

Tegenwoordig ontstaat er veel verwarring wanneer men het heeft over Red Teaming.
Word hier bedoeld dat de operationele methodiek van een organisatie word ondermijnt of bedoelt men de serieuzere strategische en tactische analysetechniek die de gedachtepatronen van uw medewerkers doorbreekt?

Beide vormen van Red Teaming zijn nuttige methodes die, samen of apart, een organisatie kunnen voorzien in een meer proactieve en dreigingsbewuste wijze van werken.

Red Teaming oefeningen zijn in Nederland geen unicum meer.

Vele grote en kleine organisaties doen jaarlijks grote investeringen om de veiligheid te vergroten en kwaadwillenden te weren. Een steeds meer geaccepteerde wijze van werken binnen de beveiliging is het Proactief beveiliging. Om de structuur en beveiligingsmethodes van uw organisatie zo veel mogelijk up-to-date te houden kan International Security & Protection Services de structuur en beveiligingsmethodes van uw organisatie onder de loep nemen.

Vraagt u uw zelf zich het volgende wel eens af:

  • Betalen we voor de veiligheidstekst op hun uniform?
  • Betalen we voor het werk dat we willen dat ze doen?
  • Hoe hoog is het veiligheidsbewustzijn van onze medewerkers?
  • Hoe voelen onze klanten en bezoekers zich?
  • Is het niveau van onze dienstverlening optimaal?
Na onze analyse zullen wij u voorzien van een gedegen advies op werk- en beveiligingsniveau.
Wilt u meer informatie verzoeken wij u om contact op te nemen met onze organisatie, onze contact gegevens kunt u vinden op onze contactpagina.