Artikelen

Per 1 juli 2004 is er wereldwijd in alle zeehavens een nieuwe Internationale regelgeving ingevoerd één van de oorzaken waren de aanslagen op 11 september 2001.
Deze nieuwe regelgeving heeft betrekking tot veiligheid in alle, nationale en internationale, zeehavens en aan boord van schepen.

Aan beveiligingsbeambten, werkzaam bij bedrijven welke gevestigd zijn in het havengebied, worden strengere eisen gesteld.
Zij zijn verplicht om naast het diploma beveiliging ook het certificaat havenbeveiliger te bezitten.

Onze medewerkers zijn naast het certificaat havenbeveiliger + ISPS Code ook in het bezit van BHV + AED en VCA VOL.

I.S.P.S. Security levert haar diensten op het gebied van havenbeveiliging en is in staat, afhankelijk van het project, in alle havens diensten uit te voeren.
I.S.P.S. Security heeft de mogelijkheid, ISPS-plichtige bedrijven als overige havenbedrijven, behulpzaam te zijn bij realiseren van hun veiligheidsdoelstellingen.


I.S.P.S. Security
heeft, naast het inzetten van beveiligingsbeambten, de mogelijkheid voor het inzetten van detectiehonden Explosieven en Narcotica.
Niet alleen zijn onze speurhondengeleiders in staat om, samen met hun detectiehonden explosieven, explosieve stoffen te detecteren maar zijn zeker ook in staat een juiste follow-up te geven.