Artikelen

Wat mag u van onze organisatie verwachten?

 • In geval van nood 24/7 te bereiken....
 • U enkel vakbekwame en ervaren beveiligers krijgt ...
 • Personeel tijdens de werkzaamheden worden regelmatig op locatie gecontroleerd om de kwaliteit te waarborgen ....
 • De werkzaamheden worden, binnen de wettelijke kaders, uitgevoerd zoals u wilt ....
 • Onze businesspartners ook conform onze hoge kwaliteitseisen en verwachtingen werken....
 • In te zetten hondengeleiders en hun honden volledig gecertificeerd en ervaren zijn....
 • Selecteert de honden per dienst zorgvuldig na inventarisatie van het risico...
 • In het bezit van honden welke sociaal zijn en kunnen tussen een groter publiek maar staan zeker klaar om hun werk te doen wanneer dit nodig is....
 • Korte communicatie lijn met het account management waardoor u 24 uur per dag op de hoogte kunt blijven van alles wat u van belang acht....
 • Geen onnodige overhead kosten welke op u, als klant, worden doorberekend....
 • Een All-In tarief met uitzondering van de Rijkserkende feestdagen......
Onze medewerkers:
Voldoen aan alle in de wet WPBR genoemde eisen....
Zijn in bezit van BHV (Bedrijfshulpverlening)....
Zijn in bezit van AED (Automatische Externe Defibrillator)....
Zijn in het bezit van VCA VOL (Leidinggevende)......
Zijn in het bezit van het diploma Havenbeveiliger + I.S.P.S Code.....
Zijn Europees gecertificeerd Bomverkenner geïmproviseerde explosieven....
Onze hondengeleiders verschillende disiplines:
Hebben geen 9 tot 5 mentaliteit.....
Zijn representatief en klant vriendelijk....
Zijn in bezit van gecertificeerde honden.....
Hebben de honden te aller tijde aangelijnd....
Beheersen het Nederlandse in taal en geschrift....
Speurhondengeleiders Explosieven zijn Europees gecertificeerd ....


Hoewel wij trachten, via van onze website, u van zo veel mogelijk informatie te voorzien, heeft u waarschijnlijk nog onbeantwoorde vragen.
Wij nodigen u uit om, telefonisch of per e-mail, een vrijblijvende afspraak te maken met één van onze leidinggevende.