Preventieve observatie (PreOb)

Zoals de benaming van deze dienst al wil duidelijk maken gaat het hier om het preventief observeren en kan bijvoorbeeld worden ingezet bij bedreiging van personen of bedrijven, dreiging van ontvoering, afpersing, oplichting en dergelijke.

Preventieve observatie heeft als doel om in een zo vroeg mogelijk stadium bedreigingen te herkennen en hier actie op te ondernemingen.

Door preventieve observatie zo onopvallend mogelijk uw tegenstander in kaart te brengen kunnen problemen worden voorkomen.
Iedere georganiseerde misdaad tegen u of uw familie worden voorafgegaan door een gedegen voorbereiding en observatie. De daders zullen regelmatig en gedurende langere perioden u of uw familie observeren om een zo volledig mogelijk beeld van uw activiteiten te verkrijgen.

Vaak wordt preventieve observatie in combinatie met persoonsbeveiliging ingezet.
In feite is het vaststellen van omstandigheden aan de hand van objectieve waarnemingen.
Uiteraard gebeurt dit alles conform regelgeving particuliere recherchebureaus en inachtneming van de privacywetgeving.
In goed overleg met u, als opdrachtgever, wordt zo een juiste afstemming gemaakt op welke wijze de preventieve observatie in te zetten zodat u in uw privé situatie zo min mogelijk wordt beïnvloed.

Vanzelfsprekend hierbij is de integere inzet van onze medewerkers in onopvallende voertuigen,

Direct advies, bel onze specialist op +31 30 320 0112.